ચાર વર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર વર્ણ

  • 1

    બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર.