ચાલતાંનાં વધામણાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતાંનાં વધામણાં

  • 1

    પૈસાદારનાં ગીત ગાવાં; ઊગતા સૂરજને પૂજવો.