ચાલતા સુધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતા સુધી

અવ્યય

  • 1

    બનતા લગી; શક્ય હોય ત્યાં સુધી.