ચાલતી ગાડીએ (-વહેલે) બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતી ગાડીએ (-વહેલે) બેસવું

  • 1

    મોટાના કે વિજયીના પક્ષમાં પેસવું.