ચાલતી સેરમાં પગ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતી સેરમાં પગ દેવો

  • 1

    કોઈની ચાલુ રોજીમાં વિઘ્ન નાખવું.