ચાલતો કજિયો વહોરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતો કજિયો વહોરવો

  • 1

    પારકો કજિયો માથે વહોરી લેવો.