ચાલતો રોજગાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતો રોજગાર

  • 1

    કમાણી કરતો ધંધો; ચાલુ ધંધો.