ચાલતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતું કરવું

  • 1

    શરૂ કરવું.

  • 2

    જમવાનું શરૂ કરવું.