ચાલતું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતું થવું

  • 1

    ચાલ્યા જવું.

  • 2

    ચાલુ થવું.