ચાલતું વલણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતું વલણ કરવું

  • 1

    શક્તિ પ્રમાણે કામની વ્યવસ્થા કરવી.