ચાંલ્લો ચોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંલ્લો ચોડવો

  • 1

    એટલા રૂપિયાના દંડની સજા કરવી.

  • 2

    એટલા રૂપિયાના નુકસાનમાં ઉતારવું.