ચાંલ્લો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંલ્લો થવો

  • 1

    એટલા રૂપિયાનું નકામું ખર્ચ થવું.

  • 2

    એટલા રૂપિયાનો દંડ થવો.