ચાલુ ખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલુ ખર્ચ

  • 1

    સામાન્ય ચાલતું ખર્ચ; 'રનિંગ ચાર્જીઝ'.