ચાલુ ઘર્ષણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલુ ઘર્ષણ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    પદાર્થ ગતિમાં હોય ને થયા કરતું ઘર્ષણ; 'ડિનેમિક ફ્રિક્ષન'.