ચાલ ચલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલ ચલાવવો

  • 1

    રિવાજ, શિરસ્તો શરૂ કરવો-ચાલુ કરવો.