ચાલુ દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલુ દેવું

  • 1

    વધતુંઘટતું થયા કરતું એવું, -ચાલુ હિસાબનું દેવું; 'ફ્લોટિંગ-અન્ફંડેડ ડેટ'.