ચાલ પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલ પાડવો

  • 1

    રિવાજ, શિરસ્તો શરૂ કરવો-ચાલુ કરવો.