ચાળા પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાળા પાડવા

  • 1

    કોઈની નકલ કરવી.