ચાળા માંડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાળા માંડવા

  • 1

    અડપલાં-તોફાન કરવાં.

  • 2

    લાડમાં હા-ના કરવી.