ગુજરાતી

માં ચાળીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાળીસ1ચાળીસ2

ચાળીસ1

વિશેષણ

  • 1

    '૪૦'.

ગુજરાતી

માં ચાળીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાળીસ1ચાળીસ2

ચાળીસ2

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ચાળીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૪૦'.