ચાળીસાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાળીસાં આવવાં

  • 1

    તેવાં ચશ્માંની જરૂર પડવી; આંખનું તેજ મંદ થવું.