ચાવી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાવી ખાવું

  • 1

    કરડી ખાવું.

  • 2

    વગોવવું.