ચાવી ચાવીને બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાવી ચાવીને બોલવું

  • 1

    ચીપી ચીપીને બોલવું.

  • 2

    ચવવું; બોલવું; કહેવું.