ચાવી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાવી નાખવું

  • 1

    કરડી ખાવું.

  • 2

    વગોવવું.