ચાવી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાવી લેવી

  • 1

    યંત્રને ચાવી આપી શકાય એવું હોવું.