ચાહ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાહ્યું

  • 1

    'ચાહવું'નું ભૂતકાળ.

મૂળ

ભૂતકાળ