ચિકોડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિકોડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મેથી ઉકાળેલું પાણી (સોનીકામમાં વપરાય છે.).