ગુજરાતી માં ચિચરવટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચિચરવટો1ચિચરવટો2

ચિચરવટો1

પુંલિંગ

  • 1

    જમીનનો લાંબો કકડો.

ગુજરાતી માં ચિચરવટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચિચરવટો1ચિચરવટો2

ચિચરવટો2

પુંલિંગ

  • 1

    ધ્રાસકો; ફાળ.

  • 2

    ગૂંચવણ.