ચિઠ્ઠીદોરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિઠ્ઠીદોરો

પુંલિંગ

  • 1

    ભૂતપિશાચનું વળગણ દૂર કરવા બાંધવામાં આવતો મંતરેલો દોરો કે ચિઠ્ઠી.