ચિઠ્ઠી ફાટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિઠ્ઠી ફાટવી

  • 1

    મરણનું તેડું આવવું; મરવાનું થવું.