ચિત્ત ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત ઘાલવું

  • 1

    બરાબર લક્ષ આપવું.