ચિત્ત ચોટાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત ચોટાડવું

  • 1

    બરાબર લક્ષ આપવું.