ચિત્ત દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત દેવું

  • 1

    બરાબર લક્ષ આપવું.