ચિત્ત પરોવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત પરોવવું

  • 1

    બરાબર લક્ષ આપવું.