ચિત્ત લગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત લગાડવું

  • 1

    બરાબર લક્ષ આપવું.