ચિતાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિતાક

પુંલિંગ

  • 1

    ગળાનું એક ઘરેણું (ખેડાવાળમાં પહેરાય છે).