ચિંતાકુલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિંતાકુલ

વિશેષણ

  • 1

    ચિંતાથી આકુળ થયેલું-ગભરાયેલું.