ચિંતામણિ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિંતામણિ કરવા

  • 1

    માટીના શિવ બનાવી તેમને નિત્યનિયમથી આરાધવા.