ચિતાર આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિતાર આવવો

  • 1

    બરોબર સમજાવું; ખ્યાલમાં આવવું; સ્પષ્ટ દેખાવું.