ચિતા ખડકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિતા ખડકવી

  • 1

    ચિતાનાં લાકડાં ગોઠવવાં; ચિતા તૈયાર કરવી.