ચિબાવલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિબાવલું

વિશેષણ

  • 1

    ચાવી ચાવીને વાત કરવી કે દોઢડાહ્યું.