ચિરૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિરૂટ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    તમાકુનાં પાનનો જ વાળેલો મોટો ટોટો-એક પ્રકારની વિલાયતી બીડી.

મૂળ

इं.