ચીકટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીકટ

વિશેષણ

 • 1

  ચીકણું.

 • 2

  તેલ ઇત્યાદિના પાસવાળું.

મૂળ

જુઓ ચીકણું

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચીકાશ.

 • 2

  ચીકાશવાળી વસ્તુ (ઘી તેલ વગેરે) કે પદાર્થમાં હોતું તેલી તત્ત્વ; 'ફૅટ'.

ચીકટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીકટું

વિશેષણ

 • 1

  ચીકટવાળું.