ચીડિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીડિયાં કરવાં

  • 1

    ચિડાવું, છાંછિયાં કરવાં.

  • 2

    સહેજસાજમાં ચિડાઈ જવું.