ચીડિયાં નાંખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીડિયાં નાંખવાં

  • 1

    ચિડાવું; છણકા કરવા.