ચીડ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીડ કાઢવી

  • 1

    ગુસ્સાથી વર્તવું; (બોલી કે કાંઈ કરીને) ગુસ્સાનો વેગ બહાર કાઢવો.