ગુજરાતી

માં ચીથરેહાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચીથરેહાલ1ચીંથરેહાલ2

ચીથરેહાલ1

વિશેષણ

  • 1

    ચીંથરેહાલ.

ગુજરાતી

માં ચીથરેહાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચીથરેહાલ1ચીંથરેહાલ2

ચીંથરેહાલ2

વિશેષણ

  • 1

    ફાટ્યાંતૂટ્યાં વસ્ત્ર પહેર્યાં હોય એવું.

  • 2

    લાક્ષણિક છેક જ ગરીબ.