ચીંથરાં ફાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીંથરાં ફાડવાં

  • 1

    નકામી કે આડી વાત કર્યા કરવી.

  • 2

    નિંદા કે ફજેતી કરવી.