ચીંથરાં વીણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીંથરાં વીણવાં

  • 1

    તેમ કરવું પડે એવી ગરીબ દશા થવી.