ચીંથરિયા મામા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીંથરિયા મામા

  • 1

    વગડામાં ઝાડ કોઈ કાપી ન જાય તે માટે ઊભું કરાતું ભૂતનું પ્રતીક.